WhatsApp: +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์

บ้าน - สินค้า - ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป - ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์
  • โรงงานขึ้นรูปพลาสติก TKB การฉีดขึ้นรูปประเทศจีนมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและราคาดี

     

    ติดต่อ