WhatsApp: +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทางการแพทย์

บ้าน - สินค้า - ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป - ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทางการแพทย์
  • ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกทางการแพทย์

    TKB เชี่ยวชาญด้านบริการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกทางการแพทย์ ชิ้นส่วนทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ TKB ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2015 เราปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของชิ้นส่วนพลาสติกทางการแพทย์และได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า .
    ติดต่อ TKB mould ประเทศจีนตอนนี้! Emma.tan@tkbkl.com | +86 18933517568 | www.tkbmold.com

    ติดต่อ