WhatsApp: +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

วีดีโอ

   
บ้าน - วีดีโอ - การตรวจสอบความสามารถในการทำแม่พิมพ์

การตรวจสอบความสามารถในการทำแม่พิมพ์

วันที่:2022-6-1
แบ่งปัน:

การตรวจสอบความสามารถในการทำแม่พิมพ์
แม่พิมพ์มีบทบาทสำคัญในการผลิตทางอุตสาหกรรมทั่วโลกวิธีการตรวจสอบความสามารถในการทำแม่พิมพ์ของโรงงานแม่พิมพ์ฉีดมีปัจจัยที่สำคัญที่สุดสี่ประการในการตรวจสอบความสามารถในการทำแม่พิมพ์
ประการแรก อุปกรณ์และความสามารถในการผลิต
ประการที่สอง ความสามารถทางเทคนิค
ประการที่สาม ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ
ประการที่สี่ การบริการที่ดี

ข่าวล่าสุด

    ติดต่อ