WhatsApp: +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

industriële kunststof mallen

Huis - industriële kunststof mallen
Efficient Injection Mold Manufacturing for High-Quality Products
Efficient Injection Mold Manufacturing for High-Quality Products

2023-4-27

Injection molding is a popular manufacturing process used to produce a vast array of products across various industries. From automotive parts to medical devices, plastic products created via injectio...
how to make a plastic injection mold
how to make a plastic injection mold

2023-4-26

Plastic injection molding is a manufacturing process that involves creating a mold, injecting plastic into the mold, and cooling the plastic to create a solid object. This process is commonly used to ...
Designing Your Ideal Custom Plastic Injection Mold
Het ontwerpen van uw ideale kunststof spuitgietmatrijs op maat

2023-4-26

Het ontwerpen van een op maat gemaakte kunststof spuitgietmatrijs kan een complex proces zijn, maar met zorgvuldige planning en aandacht voor detail is het mogelijk om een ideale matrijs te creëren die voldoet aan uw speci...
Precision Injection Mold Manufacturing
Precision Injection Mold Manufacturing

2023-4-25

Precision injection mold manufacturing is a critical process in the production of high-quality plastic components. Injection molding is a widely used manufacturing method for producing plastic parts i...
plastic chair mold
plastic stoelvorm

2022-9-2

Een plastic stoelvorm is een belangrijk hulpmiddel voor elk bedrijf dat plastic stoelen vervaardigt. Deze vorm wordt gebruikt om de vorm van de stoel te creëren en is een cruciaal onderdeel van het fabricageproces. Met...
plastic molding manufacturing
productie van kunststof gietvormen

2022-8-24

Met de verbetering van de levensstandaard van mensen worden ook de eisen aan de kwaliteit van leven steeds hoger.Als belangrijk industrieel materiaal worden kunststoffen op grote schaal gebruikt in alle...
laatste nieuws
 Creating an English Plastic Garbage Bin Mould
Creating an English Plastic Garbage Bin Mould

Time:2023-11-22

Plastic garbage bins have become an essential part of waste management systems worldwide. These bins provide a convenient and hygienic way to collect and dispose of household waste. However, the proce...

 Creating Admirable Large Plastic Pyramids with Molds
Creating Admirable Large Plastic Pyramids with Molds

Time:2023-7-11

Introduction: Plastic pyramids have become a popular choice for various architectural and design projects due to their versatility and durability. These pyramids can be used for anything from decorati...

 Design and Production of High-Quality Plastic Chair Mould
Design and Production of High-Quality Plastic Chair Mould

Time:2023-9-21

Introduction: The design and production of high-quality plastic chair molds play a crucial role in the manufacturing industry. With the growing demand for plastic chairs in various sectors such as hou...

 Automotive Molded Parts: Precision Solutions for Your Vehicle
Automotive Molded Parts: Precision Solutions for Your Vehicle

Time:2023-6-15

As technology in the automotive industry advances, so do the materials and components used in making vehicles. One of these components is molded parts, which are produced through a manufacturing proce...

 Exploring the Advancements in Electronics Mold Technology
Exploring the Advancements in Electronics Mold Technology

Time:2023-11-21

Electronics mold technology plays a crucial role in the production of electronic devices, enabling the creation of intricate designs and ensuring the functionality of these devices. Over the years, si...

 Why Big Injection Molds are Essential for High-Volume Plastic Production in China
Why Big Injection Molds are Essential for High-Volume Plastic Production in China

Time:2023-4-3

Big injection molds are essential for high-volume plastic production in China because they allow for the production of large, complex parts at a faster rate and with more precision than smaller molds....

 Industrial Molding Parts: Enhancing Manufacturing Efficiency and Precision
Industrial Molding Parts: Enhancing Manufacturing Efficiency and Precision

Time:2023-5-31

Industrial molding parts are an essential component in the manufacturing industry. These parts are used to create a wide variety of products, from automotive parts to medical devices, and everything i...

 Home Appliance Molding Components
Vormcomponenten voor huishoudelijke apparaten

Tijd: 2023-4-18

Home appliance molding components are an essential part of the manufacturing process for many household appliances, and it is important to choose the right components to ensure the final product is of...

 Designing High-Quality Home Appliance Moulds for Improved Household Efficiency
Designing High-Quality Home Appliance Moulds for Improved Household Efficiency

Time:2023-6-11

The home appliances industry is evolving at a rapid pace with the introduction of new technologies and innovations. As more and more people are becoming conscious of their energy consumption, the dema...

 How to ensure product quality in injection molding companies
Hoe de productkwaliteit in spuitgietbedrijven te waarborgen?

Tijd: 2022-8-6

De productie van producten door ondernemingen is vaak gebaseerd op geavanceerde technische voorwaarden, en tegelijkertijd moet het voldoen aan de behoeften van de markt voor producten.Sterke vraag.De zogenaamde injecti...

 What is injection molding and what is the cost of injection molding
Wat is spuitgieten en wat zijn de kosten van spuitgieten

Tijd: 21-11-2022

Alle bewegingen tijdens het spuitgieten, zowel hydraulisch als elektrisch, creëren injectiedruk.Een goede controle van de vereiste spuitgietdruk kan producten van hoge kwaliteit opleveren.De spuitgiet...

 Creating Large Plastic Molds
Grote plastic mallen maken

Tijd: 2023-4-19

Het maken van grote plastic mallen is een complex proces dat precisie, expertise en geavanceerde machines vereist.Het proces omvat het ontwerpen, prototypen en vervaardigen van de mal om te voldoen aan de specif...

 Large Plastic Molds for Your Manufacturing Needs
Large Plastic Molds for Your Manufacturing Needs

Time:2023-5-2

Large plastic molds are essential components in the manufacturing industry, providing a way to mass-produce products with consistent quality and accuracy. These molds are designed to create complex sh...

 how to make a plastic injection mold
how to make a plastic injection mold

Tijd: 22-4-2023

Introduction Plastic injection molding is a manufacturing process used to produce a wide variety of plastic parts in large quantities. It involves the use of specialized equipment and materials to cre...

 Producing Oversized Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision
Producing Oversized Molding Parts: Enhancing Efficiency and Precision

Time:2023-8-16

Introduction: In the manufacturing industry, producing oversized molding parts requires a careful balance between efficiency and precision. Oversized molding parts are those that exceed the typical si...

Contact