WhatsApp՝ +86 19166273143 | emma.tan@tkbkl.com

Կոնտակտային տվյալները գլխավոր էջի ներքևում

Կոնտակտային տվյալները գլխավոր էջի ներքևում

Ամսաթիվ:2021-7-28

ThinkBus Kalung (Dongguan) Manufacturing Co., Ltd | TKB Mold China

Հասցե՝ շենք 3#, Hongchang Road 3#, Nankeng արդյունաբերական գոտի, Qishi Town, Dongguan, Չինաստան 523498

Հեռ՝ +86-769-8218 0389

Ֆաքս՝ +86-769-8373 7897

Մոբ՝ +86 19166273143

փոստ՝ Emma.tan@tkbkl.com
Կայք:
www.tkbmold.com
www.tkbklmould.com

    Կապ